Hieronder vind u meer informatie over wat u nodig heeft voor uw aangifte inkomstenbelasting van 2017.

Algemeen           

 • Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2017
 • Bij wijzigingen naam, geboortedatum, en voorletters van alle bij u thuiswonende en kinderen onder 18 jaar (m/v)
 • Trouwdatum, datum samenwonen of datum verhuizen in het belastingjaar 2017
 • Bij wijzigingen, bent u alleenstaand of samenwonend/gehuwd
 • Emailadressen/of telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor vragen
 • Belastingbiljet aangever/partner met bank/gironummer
 • Als uw gegevens niet bij ons bekend zijn een kopie aangifte van vorig jaar

Inkomsten

 • Jaaropgaven van uw werkgever en/of uitkerende instantie (indien niet aanwezig, uw laatste salarisstrookje van 2017)
 • Gegevens overig inkomen (bijvoorbeeld partneralimentatie)
 • Jaaropgaaf of laatste  afschrift van de bank/giro per 1/1 en 31/12 2017
 • Jaaropgaaf van banktegoeden van de minderjarige kinderen per 1/1/ 2017
 • Jaaropgaaf van dividend en saldi aandelen per 1/1 en 31/12 2017 (als er sprake is van buitenlandse aandelen dan moet er een specificatie zijn van per land)
 • Opgaven nog niet vermeld inkomen, (bijv. lijfrente uitkeringen)
 • WOZ-waarde van uw eigen woning, deze vindt u op de aanslag gemeentelijke heffingen van 2017, waardepeildatum 1 januari 2016
 • De ontvangen zorgtoeslag in 2017

Uitgaven

 • Is er een woning gekocht of verkocht in 2017? De notarisafrekening, kosten van afsluiten geldlening/taxatie/afsluitprovisie/depot rente etc. graag bijsluiten i.v.m. eventuele aftrek.
 • Opgaven van hypotheekrente met tevens de saldi per 31 december 2017
 • Als er sprake is van een verhoging van de hypotheek voor verbouw van uw woning dan dient er een opgave aanwezig te zijn van de eventuele verbouwingskosten bij uzelf i.v.m. aftrek hypotheekrente
 • Als er sprake is van oversluiten van de hypotheek? De Notaris afrekening meesturen.
 • Jaaropgaaf lijfrenteverzekeringen/lijfrente en pensioen betaalde premies
 • Studiekosten
 • Betaalde alimentatie, tevens naam, adres en woonplaats van ex-partner, als dit niet bij ons bekend is.
 • Giften aan liefdadige *totaalbedrag over het hele jaar* doelen welke volgens de Belastingdienst zijn goedgekeurd

 

Prijzen aangifte IB/PVV 2017  (incl. BTW) zijn:

Verzorgen van 1 biljet                       €  65,-     (basistarief)

Extra biljet partner                           €  40,-     (basistarief)

Indienen voorlopige teruggaaf        €  45,-     (basistarief)

Bezwaar en uitstel indienen            €  65,-      (basistarief)

 

Bij uitgebreide aangiften en navragen wordt meer tijd/uurtarief in rekening gebracht.

Administratiekantoor Jos van der Pouw Kraan

Pastoor van der Plaatstraat 105A – 2375 AK Rijpwetering

071-5018849 – contact@jvdpk.nl

 

U krijgt bericht zodra de aangifte verzorgd is

 

Wat heb ik nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2017?
Getagd op: