Hieronder vind u meer informatie over wat u nodig heeft voor uw aangifte inkomstenbelasting van 2019.

Memo aangifte inkomstenbelasting/volksverzekeringen 2019

Algemeen                            

 • Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2019
 • Bij wijzigingen naam, geboortedatum, en voorletters van alle  bij u thuiswonende en kinderen onder 18 jaar (m/v)
 • Bij wijzigingen Trouwdatum, datum samenwonen/scheiding of datum verhuizen (inschrijvingsdatum gemeente) in het belastingjaar 2019
 • Emailadres en/of telefoonnummmer waarop u bereikbaar bent voor vragen
 • Belastingbiljet aangever/partner
 • Als uw gegevens niet bij ons bekend zijn een kopie aangifte van vorig jaar

Inkomsten

 • Jaaropgaven van uw werkgever en/of uitkerende instantie (indien niet aanwezig, uw laatste salarisstrookje van 2019)
 • Gegevens overig inkomen (bijvoorbeeld partneralimentatie)
 • Jaaropgaaf of laatste  afschrift van de bank/giro per 1/1 en 31/12 2019
 • Jaaropgaaf van banktegoeden van de minderjarige kinderen per 1/1/ 2019
 • Jaaropgaaf van dividend en saldi aandelen per 1/1 en 31/12 2019 (als er sprake is van buitenlandse aandelen dan moet er een specificatie zijn van per land)
 • Opgaven nog niet vermeld inkomen, (bijv. lijfrente uitkeringen)
 • WOZ-waarde van uw eigen woning, deze vindt u op de aanslag gemeentelijke heffingen van 2019, waardepeildatum 1 januari 2018
 • De ontvangen zorgtoeslag 2019

Uitgaven

 • Is er een woning gekocht of verkocht in 2019? De notarisafrekening, kosten van afsluiten geldlening/taxatie/afsluitprovisie/depot rente etc. graag bijsluiten i.v.m. eventuele aftrek.
 • Opgaven van hypotheekrente met tevens de saldi per 31 december 2019
 • Als er sprake is van een verhoging van de hypotheek voor verbouw van uw woning dan dient er een opgave aanwezig te zijn van de eventuele verbouwingskosten bij uzelf i.v.m. aftrek hypotheekrente
 • Als er sprake is van oversluiten van de hypotheek? De notaris afrekening meesturen.
 • Jaaropgaaf lijfrenteverzekeringen/lijfrente en pensioen betaalde premies
 • Studiekosten
 • Betaalde alimentatie, tevens naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN-nummer van ex-partner, als dit niet bij ons bekend is.
 • Giften aan liefdadige doelen *totaalbedrag over het hele jaar* welke volgens de Belastingdienst zijn goedgekeurd
 • Medische kosten welke niet, of gedeeltelijk vergoed, worden door uw zorgverzekeraar. Zie bijlage.

 

Prijzen aangifte IB/PVV 2019  (incl. BTW) zijn :

Verzorgen van 1 biljet                            €  65,-          (basistarief)

Extra biljet partner                               €  45,-          (basistarief)

Indienen voorlopige teruggaaf                 €  50,-          (basistarief)

Bezwaar en uitstel indienen                    €  70,-          (basistarief)

Bij uitgebreide aangiften en opvragen van aanvullende gegevens wordt meer tijd/uurtarief in rekening gebracht.

Wat heb ik nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2019?
Tagged on: