Heeft u personeel in dienst?

Als werkgever wilt u uw werknemers op professionele wijze inzicht verschaffen over belangrijke administratieve zaken zoals loonstroken en jaaropgaven. Wij verzorgen voor uw bedrijf de maandelijkse loonstroken, jaaropgaven, arbeidscontracten, loonheffing, pensioenen en ziekmeldingen.

Wij helpen U graag met:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties per elke gewenste periode
 • Loon- en betaalverdeling
 • Journaalposten, periodiek en cumulatief
 • Reservering vakantietoeslagen
 • Registratie en bijtelling van aan het personeel ter beschikking gestelde auto
 • Ziekmeldingen, WW aanvraag en zwangerschapsmelding
 • Verzorgen van de aangifte loonheffing
 • Jaaropgaven voor uw medewerkers
 • Bruto-netto, netto-bruto berekeningen
 • Toetsing wettelijke regelingen (minimumloon, zorgverzekeringswet en diverse vergoedingen)
 • Kostprijsberekeningen